Diyet Bulmaca Nedir

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Diyet Bulmaca Nedir
?

Diyet kelimesinin 5 harfli cevabı rejim olarak karşımıza çıkmaktadır. Diyet kare ve çengel bulmacalarda çok sık çıkmaktadır. Bu kelimenin cevabı birden fazla olmaktadır. Cevabı 6 harfli olması gerekiyor ise perhiz veya makule cevabı verilebilir.

Bulmacada gece bekçisi ne demek?

Fakat genellikle bulmacada bu kelimenin çoğul hali olan ases cevap olarak istenilmektedir. Gece Bekçisi 5 Harfli Cevabı: Gece bekçisi bulmacada 5 harfli şeklinde sorulduğunda cevap olarak nazur verilmesi gerekmektedir. Bu kelimenin anlamı görmek, bakmak, gözetmek anlamına gelmektedir.

Dağ keçisi nedir bulmaca?

Dağ keçisi bulmacasının yedi harfli cevapları aygırag ve adgırag kelimeleridir

Bulmacada Öngün ne demek?

Aynı zamanda gelişmiş ve refaha ermiş anlamına da gelen Ongun kelimesinin bulmacalardaki en kısa cevabı 3 harflidir. Ongun Bulmaca Cevabı Nedir? Not: Mutlu ve mesut kelimeleriyle eş anlamlı olan bahtiyar sözcüğü, ongun kelimesiyle de yakın anlamlıdır

Bulmacada mitoloji ne demek?

Mitoloji sorusunun 6 harfli yanıtları: Usture masal, Esatir ise masallar anlamına gelir. Bu kelime mitolojiyle eş anlamlı olduğu için bulmacalarda mitoloji sorusuna yanıt olarak yazılabilir. 2- EFSANE: Mitoloji sorusunun diğer cevabı ise yine 6 harfli olan EFSANE’dir

Bulmacada cimri pinti nedir?

Cimri pinti kelime grubuna karşılık olarak 4 harfli, ‘Ekti’ kelimesi ortak şekilde bütün farklı bulmacalarda kullanılabilir. Zira genel olarak 4 harfli sadece bu sözcük öne çıkmaktadır.

Telli balıkçıl nedir bulmaca?

Bulmacada telli balıkçıl sözcüğü çok kez görülebiliyor. Merak edilen telli balıkçıl sözcüğüne cevap olarak 4 harfli okar cevabı verilmelidir.

Bulmacada dağ lalesi ne demek?

Bulmacalarda görülen dağ lalesi kelimesine cevap olarak 6 harfli anemon cevabı verilebilir

Alkol nedir bulmacada?

Alkol bulmaca cevabı olarak küul, içki, etanol, eter, grado, ispirto, lokman ruhu ve derece kelimeleri kullanılmaktadır. Alkol bulmaca sorusu 4 harfli cevapları içki, küul, eter kelimeleridir. Alkol bulmaca sorusu 5 harfli yanıtı grado kelimesidir

Bulmaca gösteri ne demek?

Bu soruya verilebilecek en kısa cevap üç harflidir: Şov. İngilizce kökenli ”şov” kelimesinin orijinali ”Show” şeklinde yazılır. Gösteri Bulmaca Cevabı Nedir? Başta tiyatro oyunları olmak üzere sanatsal içerikli gösteriler temsil olarak adlandırılır

Kana susamış bulmacada ne demek?

Hunhar kelimesinin Türkçedeki tam karşılığı kana susamış olan zalim ve canidir.

Kurnaz ne demek bulmaca?

Kurnaz bulmacanın altı harfli cevabı uyanık kelimesidir

Dağ lalesi nasıl yetiştirilir?

Dağ lalesi kuraklığa tolerans gösterebilen bir bitki değildir. Toprağının devamlı nemli olması onun için idealdir. Bulunduğunuz bölgede zaman zaman kuraklık görülüyorsa bitkinizi sulamanız gerekir. Nemi muhafaza edebilmesi adına malçlama yapmak da faydalı olabilir.

Huysuz çirkin ne demek?

Çirkin, huy

Bulmacada akım ne demek?

Bulmacalarda akım sorusu için cereyan, debi, akıntı ve hareket kavramları kullanılmaktadır.

Eğirmen Kirmen ne demek?

Eğirmen veya eğirmeç; yün, keten, kenevir, pamuk gibi lifli hammaddeleri büküp ip yapmaya (eğirmeye) yarayan bir ucu çengelli tahta araçlara

Aylak nedir bulmaca?

Eğirmen veya eğirmeç; yün, keten, kenevir, pamuk gibi lifli hammaddeleri büküp ip yapmaya (eğirmeye) yarayan bir ucu çengelli tahta araçlara

Eğme nedir bulmaca?

Bükme ile eğme sözcükleri eş anlamlıdır. Bazı yörelerde içine patates konan böreklere de bükme denir. Bükme kumaşların diğer adı ise ibrişimdir.

Dağ lalesi nedir bulmaca sözlüğü?

Bulmacalarda görülen dağ lalesi kelimesine cevap olarak 6 harfli anemon cevabı verilebilir

Altın kökü ne demek?

Altın kökü sorusunun cevabı Ardıl ya da İpeka şeklinde olmaktadır

Alkol kökü nedir bulmaca?

Altın kökü sorusunun cevabı Ardıl ya da İpeka şeklinde olmaktadır

Dağ lalesinin adı ne?

Taçlı dağ lalesi ya da taçlı anemon (Anemone coronaria), düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) nemli topraklar, yarı güneşli ya da güneşli yerlerde yaşayan çok yıllık otsu bir

Lübnan’ın plakası nedir?

Taçlı dağ lalesi ya da taçlı anemon (Anemone coronaria), düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) nemli topraklar, yarı güneşli ya da güneşli yerlerde yaşayan çok yıllık otsu bir

Süreğen nedir bulmaca?

Daimi kelimesi süreğen sorusuna verilecek en kısa yanıtlardan biridir. Daima sözcüğünden türetilen daimi, durmaksızın devam eden olaylar için kullanılır.

Düşünce bulmacada ne demek?

Bulmacalarda düşünce kelimesine sıklıkla rastlanmaktadır. Düşünce bulmaca cevapları arasında en kısa kelimeler ide ve us olarak belirtiliyor.

Gece gösterimi nedir bulmaca?

Gece gösterimi bulmacasının beş harfli cevabı suare kelimesidir

Anemon çiçeği türkiyede nerede yetişir?

Anemon çiçeği nerede ise tüm ülkelerde rahatlıkla yetişen bir bitkidir. Ülkemizde daha çok aydın ve Antalya bölgelerinde doğal olarak kendiliğinden yetişir. Sera üretimi de ülkemizde yaygın olarak yapılmaktadır.

Malarya bulmacada ne demek?

Anemon çiçeği nerede ise tüm ülkelerde rahatlıkla yetişen bir bitkidir. Ülkemizde daha çok aydın ve Antalya bölgelerinde doğal olarak kendiliğinden yetişir. Sera üretimi de ülkemizde yaygın olarak yapılmaktadır.

Dağ lalesi nerede yetişir?

Düğün çiçeğigillerden olan dağ lalesinin Latince adı ise “anemone vulgaris” dir. Taçlı dağ lalesi olarak bilinen türü Türkiye’ de Akdeniz ve Güney ege bölgesinde ve kıyı kesimlerinde doğal bir şekilde yetişmektedir.

Huysuzluk ne demek bulmaca?

6 harfli boşluğu kapris kelimesi yazılmalıdır. Genelde bu cevap daha çok sorulmaktadır. Verilen harf sayısına ve çıkan harflere dikkat ederek, 7 harfli boşluğu aksilik, terslik kelimeleri yazılmalıdır. 9 harfli boşluğu inatçılık, huysuzluk kelimeleri yazılmalıdır.

Bulmaca araz ne demek?

Kare ve çengel bulmaca ile beraber bütün farklı bulmaca adına ortak bir şekilde, tek cevap ilinek olarak ifade edilmektedir. Bir arada görülmesi ile beraber, özel bir durumu ya da hastalığı anlatan yapıya araz denir

Süslenmek ne demek bulmaca?

Bezek süs, bezenmek ise süslenmek anlamına gelir. Osmanlı döneminde gelinleri süsleyen kişilere ise bezekçi denirdi.

Bulmacada Mitolojik ne demek?

Mitoloji sorusunun 6 harfli yanıtları: Usture masal, Esatir ise masallar anlamına gelir. Bu kelime mitolojiyle eş anlamlı olduğu için bulmacalarda mitoloji sorusuna yanıt olarak yazılabilir. 2- EFSANE: Mitoloji sorusunun diğer cevabı ise yine 6 harfli olan EFSANE’dir

Bulmacada altın kökü ne demek?

Altın kökü sorusunun cevabı Ardıl ya da İpeka şeklinde olmaktadır

Optimist ne demek bulmaca?

Optimist bulmaca cevabı İyimser cevabı olarak karşımıza çıkar.

Kısa Çizme nedir bulmaca?

Kısa çizme sorusuna verilecek cevaplar arasında, 4 harfli olan edik kelimesi bulunuyor. Edik kelimesi, kısa çizme sorusuna doğru cevap olarak yazılabilir. Harf harf bulmacada kısa çizme yanıtları arasında, edik kelimesi bulunuyor. Edik kelimesi, kısa çizme sorusuna verilecek doğru yanıtlardan biridir

Mitolojik bulmacada ne demek?

Destan ve Mitos kelimeleri mitoloji ile eş anlamlıdır. Bazı bulmacalarda mitoloji yerine mitos ve destan sözcükleri sorulsa da cevap aynıdır. Mitoloji Bulmaca Cevabı Nedir? Gerçek olup olmadığı tam anlamıyla bilinmeyen hikayelere mitoloji denir

Bulmacada cimri ne demek?

Eli sıkı tamlamasının kısaltılmış hali olan ”sıkı” sözcüğü, cimri kelimesinin en kısa cevabıdır

Yoğunluk bulmacada nedir?

Bulmaca sorusu olan yoğunluk için verilebilecek birkaç cevap bulunmaktadır. Yoğunluk bulmaca sorusu için verilen en yaygın cevap 7 harfli kesafet cevabıdır

Kale duvarına ne denir?

Bazı kalelerde dış duvar denilen ikincil bir koruyucu duvar vardır. Bu iki duvar arasında kalan toprak şerite şarampa denir. Perde duvarların iç tarafında eskiden kumkuma günümüzdeyse kazamat denilen, bedenin içinde niş oluşturan kemerli gözler bul

Bulmacada keman yayı ne demek?

4 harfli keman yayı bulmaca cevabı arşe olmaktadır

Bulmacada süzgeç ne demek?

Süzgeç 6 Harfli Yanıtları Dilimize Latinceden geçmiş olan filtre kelimesi Antik Yunan döneminden beri kullanılıyor. Su ve hava filtresi başta olmak üzere birçok çeşidi endüstriyel alanlarda kullanılır. Farsçada kefk kelimesi köpük anlamına gelir

Bulmacada yer fıstığı ne demek?

Bulmacada sorulan yer fıstığının cevabı için 7 harfli olarak şekilde ‘kikirik’ yanıtı verilebilir

Eski ayakkabı ne demek bulmaca?

Eski ayakkabı:YULUK-KELİK-KALU

Söylev ne demek bulmacada?

Söylev kelimesinin bulmacada yer alan cevapları Nutuk ve Hitabe olarak ifade edilmektedir.

Bulmacada çok acıklı olay nedir?

Söylev kelimesinin bulmacada yer alan cevapları Nutuk ve Hitabe olarak ifade edilmektedir.

Bulmacada ses seda ne demek?

Seda gibi Farsça kökenli bir sözcük olan avaz, hem çığlık ve inilti hem de ses anlamında kullanılır. Çengel ve kare bulmacalarda ses sorusuna verilebilecek tek 5 harfli yanıt SELEN’dir

Mantık bulmaca anlamı nedir?

Mantık kelime anlamı itibariyle doğru yolun bulunması için izlenen yol anlamına gelmektedir. Mantık sorusunun bulmacalarda yer alan en popüler cevaplarından biri eseme kelimesi olarak ifade edilmektedir.

Lübnanın plakası nedir?

Mantık kelime anlamı itibariyle doğru yolun bulunması için izlenen yol anlamına gelmektedir. Mantık sorusunun bulmacalarda yer alan en popüler cevaplarından biri eseme kelimesi olarak ifade edilmektedir.

Bulmacada gece ne demek?

Gece kelimesinin harf harf bulmacada cevabı aranırken harf sayısına göre bir cevap yazılmalıdır. Bulmacada yer alan boşluk dört harfli ise cevap ”çetr” veya ”leyl” olarak ifade edilebilir. Beş harfli ise ”kördey” olarak yazılır. Üç harfli ise ”şev, şeb, tun ve tün” olarak cevaplanabilir

Bulmacada bir ilimiz nedir?

Gece kelimesinin harf harf bulmacada cevabı aranırken harf sayısına göre bir cevap yazılmalıdır. Bulmacada yer alan boşluk dört harfli ise cevap ”çetr” veya ”leyl” olarak ifade edilebilir. Beş harfli ise ”kördey” olarak yazılır. Üç harfli ise ”şev, şeb, tun ve tün” olarak cevaplanabilir

Bulmacada genellikle ne anlama gelir?

Gece kelimesinin harf harf bulmacada cevabı aranırken harf sayısına göre bir cevap yazılmalıdır. Bulmacada yer alan boşluk dört harfli ise cevap ”çetr” veya ”leyl” olarak ifade edilebilir. Beş harfli ise ”kördey” olarak yazılır. Üç harfli ise ”şev, şeb, tun ve tün” olarak cevaplanabilir